Skip to main content

 

Kiedy nie wiesz gdzie przebiega granica działki pomiędzy tobą a sąsiadami oraz istnieję decyzje administracyjno sądowe ustalające takie granice to możesz zlecić geodecie wyznaczenie granicy na gruncie.

Geodeta powiadomi strony postępowania i w ich obecności sporządza protokół wznowienia punktów granicy. Brak uczestnictwa w takim okazaniu nie wstrzymuje jego biegu.  W przypadku braku zgody jakiekolwiek ze stron geodeta poinformuje o możliwości skierowania sprawy do sądu lub rozgraniczeniu.