Skip to main content

Geodezja i kartografia

Oferujemy cały zakres usług geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych.

O nas

Firma GEOPOINT realizuje wszelkie prace geodezyjne na terenie miasta Bydgoszcz i w powiecie bydgoskim: mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, mapy do celów prawnych, wznowienie punktów granicznych, pomiary realizacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji, podziały działek, pomiary geodezyjne, opracowywanie dokumentacji geodezyjnej, sporządzanie map, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, obsługa geodezyjna budowy.