Skip to main content

 

Wytyczenie to czynności pomiarowe mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia. Wyznaczenie punktów o zaprojektowanych współrzędnych geodezyjnych względem osnowy realizacyjnej.

Wytyczenie przebiega następująco:

  • Zlecenie geodecie wykonania wytyczenia
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego Ośrodka przez geodetę
  • Porównanie mapy z terenem i pomiar przez geodetę punktów podlegających wytyczeniu (w przypadku budynku wytycza się osie  projektu budowlanego i przenosi się to na ławy).
  • Sporządzenie aktualizacji mapy i sporządzenie protokołu technicznego do Ośrodka przez geodetę
  • Zgłoszenie zaewidencjonowania wyników pracy do zasobu państwowego

Po wytyczeniu ekipa budowlana może przystąpić do prac budowlanych.